Contatore accessi gratis
10 C
Villacidro
giovedì, 27 Gennaio 2022
Home Novas in Limba

Novas in Limba

4moriLe notizie principali tradotte in lingua sarda campidanese

Traduzione a cura di Annalisa Caboni

Operatrice dell’Ufficio di Lingua Sarda Provincia Sud Sardegna sede di Villacidro.

Marta Ccabriolu: “màfia, àliga e corrutzioni, funt fueddus prus che mai de custus tempus”

0
Su Síndigu nou de Biddacidru afrontat s’argumentu tostu de sa corrutzioni e de sa trasparéntzia amministrativa.  Un’argumentu de non tocai in s’ex cabu de logu de su Campidanu de Mesu. Sa domanda est d’óbbligu:...

12 milionis de eurus est su dépidu chi abbanoaiat a tenni cun Villaservice

0
Iat a parri chi Abbanoa depat a sa Villaservice prus o mancu 12 milionis de eurus po su servítziu de limpiadura de s’àcua. “Su cunditzionali est de óbbligu – arraspundit su Síndigu de Biddacidru...

FOGU FORA DE BIDDA DE BIDDACIDRU IN LOCALIDADI BINGIOMIGU

0
At pigau fogu a mericeddu tradu a foras de bidda de Biddacidru, tochendi apenas unas cantu domus in bia Bingiomigu, a is peis de su Cramu.Mannu su spainamentu de fortzas po studai su fogu:...

“Apustis annus de gestioni pagu crara eus a fai bessiri sa Villaservice unu primori”

0
“Ia a bolli fai de sa Villaservice unu primori e nci creu firmamenti”. Sutaliniat su Síndigu de Biddacidru Marta Cabriolu e atzionista de maioria de sa Villaservice, sociedadi chi si ocupat de sa sperdidura...

BIDDACIDRU, PRUS O MANCU 600 PERSONAS ANT PIGAU PARTI A SU PRÀNGIU DE SA...

0
Participatzioni manna po su pràngiu “Paese d'Ombre Solidale”. Genti meda, chi ndi beniat siat de Biddacidru etotu e siat de is biddas lacanantis, ariseru at pigau parti a s'acontéssiu chi punnàt a arragolli dinai...

ARRAGORTA DIFERENTZIADA, SA SARDIGNA EST INTRA DE IS 9 REGIONIS PRUS VIRTUOSAS DE ITÀLIA

0
Casteddu. Una regioni virtuosa chi in su 2015 at sodigau, 5 annus innantis, sa tarea UE fissada po su 2020 de su 50% de inghitzu de su reciclu de s'àliga: sa Sardigna, cumenti at...

Biddacidru, cantieri Abbanoa, istrobbus in bia Leni: “nisciunu avisu a sa populatzioni”

0
Citadinus acorraus in domu po nexi de is trabballus a s'arretza de s'àcua fatus, segundu is residentis “chentza de avisu”. Sa bia est blocada de unu totu – narat Marco Rolesu, residenti in sa...

“Villaservice”: dèpidus po prus de 5 milionis. Si arriscat su “default” finatziàriu?

0
Biddacidru. Sa “Villaservice”, sociedadi chi amministrat sa sperdidura de s'àliga in su Campidanu de Mesu tenit unu dépidu de prus de 5 milionis de eurus in is cunfrontu de su Consórtziu Industriali de Biddacidru....

In tres annus degumau su patrimóniu de pramas chi nci fiat in bidda

0
Su Punteruolu Arrúbiu de is pramas, babballoti de s'Asia meridionali dannosu meda po is pramas, est unu parassitu agressivu meda, in gradu de fai morri in pagu tempus sa mata atacada. S'impestadura at fertu...

EDUCATZIONI ALIMENTARI, PROVÍNCIA SUD SARDIGNA E LAORE PREMIAUS IN ROMA

0
Sa Província Sud Sardigna e s'Agentzia “Laore Sardegna” arricint un'arremoni speciali in su “Forum Internazionale Acquisti Verdi” in Roma po su progetu mensas scolàsticas:” Po ai afortiau in su tempus atzionis cuncretas apitzus de...

Incumentzat in Casteddu sa de dexi editzionis de su “Karel Music Expo”

0
Un’editzioni chi, asuta de su títulu “ In nómini de su Babbu” (“In nome del Padre”), aberrit unu tríticu de argumentus de sighiri e svilupai in is annus chi benint, a s’insigna de sa...

Cabu Frasca, de cras scioperu de sighiu contras a sa basi NATO

0
Cras 4 de Meseladàmini depint incumentzai is “bombardamentus” in su sprigu de mari de s’aristanesu umperau de sémpiri cumenti a polígonu de tiru po is esercitatzionis de sa NATO. Is operadoris de su setori...

Sighit su trabballu po sa costitutzioni de sa consulta de is gióvunus

0
Sighit s’impignu de s’Amministratzioni Comunali de Biddacidru, chi at cumentzau unu diàlogu fissu e struturau, po prumovi sa participatzioni de is gióvunus a sa vida de sa comunidadi. S’aasessorau a is Políticas Giovanilis, Giovanni...

Cunsórtziu Industriali, Muscas: “nc’est sa pantàsima de su commissariamentu”

0
BIDDACIDRU. “No apenas su CDA de su cunsórtziu at a essi difiniu, deu ddu speru meda, poita, puru, nc’est sa pantàsima de su commisariamentu, e est una cosa probbabbili meda, ca sa política, po...

BIDDACIDRU. SARMED, AGATAU S’ACÓRDIU: SALVUS 80 POSTUS DE TRABBALLU

0
Biddacidru. Salvus is 80 postus de trabballu de sa SARMED de Biddacidru. S'imprassidu in s'aula de su Consillu Comunali intra de s'imprendidori Giovanni Muscas, patronu de su Grupu ISA e propietàriu de s'immóbbili chi...

ATÓBIU DE FOGU PO S’AMMANNIAMENTU DE SU MUNTRONAXU

0
S'aula de su Consillu at istrangiau un'atóbiu púbblicu, organizau de s'Amministratzioni Comunali, po chistionai apitzus de sa costrutzioni de su de 3 módulus de su muntronaxu de su cunsórtziu, amministrau de sa "Villaservice". Non...

PRÉMIU DESSÍ: BINCINT FRANZOSINI PO SA NARRATIVA E DE ANGELIS PO SA POESIA

0
Est acabbada custu merí, cun sa proclamatzioni e premiatzioni de is bincidoris, sa de 31 Editzionis de su Prémiu Literàriu Giuseppe Dessí. Sa cirimónia de acabbu, trasmítia in direta de Videolina, dd'at condúsia sa...

“VILLACIDRESE CALCIO” E “AVIS” IMPARIS PO SA DONATZIONI DE SU SÀNGUNI

0
"Attraverso il calcio, un giusto "Passaggio" per donare il sangue". Custa est s'espressioni pubblicitària, po sensibbilizai una giornada in favori de sa donatzioni de su sànguni. S'acontéssiu, frutu de su trabballu fatu imparis de...

Funt cumentzadas is iscritzionis a su cursu de língua sarda

0
Si fait in Biddacidru su cursu elementari de sardu de 15 oras, rivólgiu a is dipendentis, a is amminuistradoris e obertu puru a is citadinus mancai non residentis. Su cursu si fait su mércuris,...

PILI: “IN CABU FRASCA ISCARRAXADAS UNAS MILLI BOMBAS”

0
Unas milli bombas de dónnia genia, chi non si scit su contenutu e su períodu, interradas in is milli ètarus de su polígonu de Cabu Frasca. Lassadas annus a si purdiai chentza mai fai...

Mauro Pili: genis de is sardus , speculatzioni chetza de precedentis, guadangiàus 60 millionis...

0
"S'operatzioni apitzus de su DNA de is sardus est su colpu de su séculu. Unu guadàngiu sicu in Bursa de 60 millionis de eurus. In is dexi dís apustis a sa còmpora de su...

KELLER, DUDAS E TIMORIAS DE IS SINDACAUS

0
Arriceus e pubblicaus. “Is Segreterias de su territóriu de Fiom, Fms e Uilm e sa RSU de sa “Keller Eletromeccanica”, apustis de s’atóbiu cun s’assessora de s’Indústria, Maria Grazia Piras, chi nci fiat ariseru in...

AMMANIADURA MUNTRONAXU, UN’ATÓBIU PO NDI CHISTIONAI CUN IS CITADINUS

0
Sa Regioni Sardigna, su 6 de Cabudanni passau, at delibberau su parri favorevoli asuba de sa cumpatibbilidadi ambientali de s’interventu de cumpridura de su de 3 módulus de muntronaxu a servítziu de sa piataforma...

INDÚSTRIA, MANIFESTATZIONI DE INTERESSAMENTU PO SA KELLER DE BIDDACIDRU

0
Un’azienda chi giai òperat in su setori si est proposta difatis de pigai su sítiu industriali de su Campidanu de Mesu cun sa tarea de torrai incumentzai a bellu a bellu is atividadis garantendi...

INCUMENTZAUS IS TRABBALLUS IN SA ROTATÓRIA IN PRATZA SU RONDÒ

0
Biddacidru. Apustis prus de duus annus de sperimentatzioni cun sa rotatória provisória, custa cida funt inghitzaus is trabballus po fai fai sa difinitiva in s’ingruxadura intra de bia Parrocchia, bia Dessì e bia Giovanni...

BIDDACIDRU E SERRAMANNA, DUUS COMUNUS UNU SEGRETÀRIU SCÉTI

0
Is Comunus de Biddacidru e de Serramanna ant aprovau, po médiu de is Consillus cosa insoru, un’acórdiu cun sa tarea de cumpriri in manera coordinada e in forma associada is funtzionis de segreteria comunali,...

SÀBUDU 17 DE CABUDANNI ATÓBIU PÚBBLICU CONTRAS A SU “MEGA” MUNTRONAXU

0
14Sàbudu 17 de Cabudanni, a is ses de a merí (18,00) in Biddacidru, in sa palestra de bia Farina, ddoi est s’Atóbiu Púbblicu informativu e propositivu prumóviu de su “Coordinamentu Comitati Sardi”, asuba sa...

PORCUS IN SU PARCU DE CASTÀNGIAS, INTERVENIT SA POLITZIA LOCALI: IDENTIFICAU SU PROPIETÀRIU.

0
Biddacidru.  Una patúglia de sa politzia Locali est intervénnia in localidadi Castàngias apustis de una sinnalatzioni de unus cantu citadinus chi iant osservau una mardi chi arrolliàt in manera perigulosa cun is porceddeddus avatu...

“VILLACIDRESE CALCIO”, APUSTIS DE 8 ANNUS INCUMENTZAT A PAGAI 50.000 EURUS DE DÉPIDUS A...

0
Biddacidru. S’Amministratzioni Comunali ponit unu frenu a is assótzius isportivus morosus. De is ufícius de Pratza Municípiu, in su cursu de cust’úrtimus annus, funt stétias mandadas a is esponentis de sa Giunta precedenti ghiada...

BIDDACIDRU, CANI IMPICAU A S’INTRADA DE UNU MADAU

0
Biddacidru. Custu mengianu est stétiu agatau unu cani impicau in una mata in s’intrada de unu madau in localidadi Castàngias. A fai sa scoberta orrorosa iant essi stétius unus cantu citadinus chi passillànt in...

RUBRICA

Pubblicità

ULTIMI ARTICOLI

APPROFONDIMENTO

Libertà di stampa: “Rari i politici per cui valga la pena scomodare...

0
COMMENTO. Scribacchini asserviti, canidi di modesto lignaggio e meretrici: è la versione disinfettata – la bava alla bocca può trasmettere malattie - di “pennivendoli”, “sciacalli”...

Gli articoli più letti